Et blødt, glat, blankt og foldeligt materiale. Formen er ikke særlig tyk, nærmest flad. Men materialet lægger sig i lette folder, sådan at det alligevel ikke er fuldstændig fladt. Formen er lidt over to gange så lang som den er bred. ( målt på det bredeste punkt) De lange siders ender er afrundede. Det kan beskrives som hvis en cirkel var blevet skåret midt over, og hver halvcirkel lagt i hver sin ende, med et forlænget stykke af sit eget materiale ind imellem enderne. Den ene langside buer fra sin midte let nedad mod enderne(halvcirkelenderne). Den ene langsides midte ligger altså lidt højere end langsidens ender. På den modsatte langside, fra denne sides midte, går buen i stedet indad mod formens midtpunkt. Denne bue er i længden, fra hvor den begynder i den ene ende og slutter i den anden, hvad der svarer målet af hele formens bredde. Det stykke buen skærer af formens bredde, indad i formen, sådan at det stykke der på den måde mangler, i mål er en 6.del af bredden målt herfra (hvor buen går ind)og hen til kanten overfor. Den ene side af hele formen har en stålgrå farve, og når man vender formen på den modsatte side, er den postkasserød. Ved den ovennævnte bue ind, flapper et stykke af materialet(i rødt) fra den modsatte side ud, når man ser formen med den grå side opad. Stykket sidder fast i den røde side, og går næsten, men dog ikke helt, til formens alleryderste kant. Dette stykke er samme tykkelse som resten af formen, men det folder ikke. Stykkets længde følger længden fra hvor det sidder fast i hver side, som er det punkt som jeg kalder havcirklernes midtpunkt( her punktet på formens langside). I den røde side af formen, går materialet i den grå farve fra sin egen side og henover kanten et lille stykke ind over det røde, hele vejen rundt i formens kant. Stykket det går ind over den røde side, svarer i mål til en ellevtedel af målet på formens korte side(bredsiden). Fra den røde side set, en femtedel inde på denne lille grå kant, sidder en ultra tynd rød linje. Den sidder nede i det grå hele vejen rundt. Linjen er ikke hel, men sammensat af korte stykker, der i sine ender sidder ned i materialet og går op igen, ned igen osv. Disse stykkers længde er et halvt mål af det grå stykke de sidder i. På den anden side, altså den grå, ligger den præcis samme røde afbrudte linje hele vejen rundt. Tilbage til den røde side, lige dér hvor det grå stykke går ind over det røde materiale, på midtpunktet af halvcirkelrundingen i formens ender, sidder et stykke fast. Det er fæstnet inde under det grå overlappende stykke. stykket går fra den ene ”halvcirkel”- ende hen til den anden. Det er i et andet materiale end resten af formen. Det er rillet, med fire linjer ned i sig, og mindre glat i overfladen. Stykket er to tredjedele af den grå kant i sin tykkelse. Længden af dette stykke svarer til en hel plus to tredjedele af formens (hele formen som den sidder fast i) længde. Stykket er ikke i en helt lige linje fra den ene til den anden ende, men ligger lidt skævt, det buer, og lige efter en bue, folder det sig et sted sådan at det laver en lille krølle rundt om sig selv og på den måde danner en åben lykke. I den ene ende af dette lange rillede stykke, dér hvor stykket går fra hvor de to farver mødes i enden, ligger materialet dobbelt. Altså der er to ens stykker af materialet over hinanden. En længde inde på det rillede stykke, der er tre gange så langt som det grå stykke rundt i kanten er tykt, sidder en lille rød ring fast. Den sidder fast igennem dobbeltstykket og går på den måde fra enden og igennem ringen og tilbage til den samme ende igen. Ringens tykkelse er hvad der svarer til stykket fra det røde materiale og hen til den tynde røde linje i det grå stykke. Og ringens hul er i diameter hvad der svarer til det grå stykkes tykkelse, altså det grå stykke der går hele vejen rundt i formens kant, ind over det røde. Ringen er i et hårdt materiale. I ringen sidder endnu et stykke fast, hvor materialet er dobbelt. Dette er i samme længde som det tidligere nævnte dobbelte stykke, før det bliver til et enkelt liggende stykke igen, der fortsætter til den anden ende af formen. Fra ringen og hen til hvor stykket bliver enkelt igen, sidder en slags dobbeltring i samme materiale som ringen. Denne ”dobbeltring” er ikke rund, men består af to aflange ringe der sidder sammen på midten. Det røde rillede stykke går igennem dobbelt-ringen. Ind fra den ene side, op over der hvor de to aflange ringe sidder sammen, og ud igen fra den anden del af dobbelt-ringen. Fra den ene halvcirkel- ende af hele formen, nedenunder dette beskrevne lange stykke, der går fra den ene ende af formen til den anden, sidder et stykke nøjagtigt magen til det her stykke. Det er placeret hvad der svarer til halvanden gang sin egen tykkelse nedenunder det andet. Det er i tykkelse, længde og materiale ens med stykket ovenover, men buer i en større bue på sin egen midte, en bue der ved midten af hele formen ( omkring det røde stykke der sidder fast i den røde side)lader det rillede stykke bue længere ude end selve formen, sådan at det der buer af stykket, kan ses alle steder fra, hvorfra du ser formen. Det lignende rillede stykke nummer to, har tilsvarende dobbeltstykker og ringe som det ovenfor beskrevne rillede stykke har. Og disse er placeret samme steder på dette rillede stykke.

UltraSoftTherapyLuxury by Sofie Hertz

UltraSoftTherapyLuxury

text, 3D-animation,
text by Sofie Hertz, translation to image by Jesper Carlsen,
installation-shots: MFA show, CharlottenborgSofie Hertz